Carol's Life - Het bevorderen Naardermeer
 -

                  Wandelen over een bevroren Naardermeer.